دکتر فرشته نعیم پور ، دانشیار


فرایندهای جداسازی غشایی
فرایندهای جداسازی براساس پدیده های سطحی
فرایندهای جداسازی استخراج با حلال و تعویض یونی

ایمیل: fnaeim [AT] iust.ac.ir 
تلفن دفتر: ۷۳۲۲۸۷۴۵ (۹۸۲۱+) دانشکده : ۷۷۲۴۰۴۹۶ (۹۸۲۱+)
دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۹۵ (۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: دکترای مهندسی شیمی ، دانشگاه یومیست، سال ۱۳۸۰
کارشناسی ارشد: فوق لیسانس مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف ، سال ۱۳۶۹
کارشناسی: لیسانس مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۶۴

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

فرایندهای جداسازی غشایی
فرایندهای جداسازی براساس پدیده های سطحی
فرایندهای جداسازی استخراج با حلال و تعویض یونی

اختراعات و اکتشافات

تجربیات

فعالیت‌های آکادمیک و اجرایی

 • مدیر امور دانشجوئی، فرهنگی و خلاقیت‌های دانشکده مهندسی شیمی
 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی شیمی
 • نماینده دانشگاه در کمیته زیست فناوری
 • مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکده مهندسی شیمی
 • مدیر برنامه‌ریزی درسی دانشکده مهندسی شیمی

پروژه‌های پژوهشی

 • بررسی امکان تولید آنتی بیوتیکها توسط گونه های میکروبی بومی ، ۱۳۸۴ ، دانشگاه علم و صنعت
 • توزیع فلاکسهای متابولیک در استرپتومایسیس ، ۱۳۸۵ ، دانشگاه علم و صنعت
 • حذف بیولوژیکی فنل در بیوراکتور هواگرد خارجی ، ۱۳۸۷ ، دانشگاه علم و صنعت
 • زیست ساالم سازی خاک های آلوده در فاز دوغابی ، ۱۳۸۸ ، دانشگاه علم و صنعت
 • زیست سالم سازی خاک های آلوده به پارانیتروفنل ، ۱۳۸۹ ، دانشگاه علم و صنعت
 • استفاده از میکروارگانیسم ها در تشکیل یا شکست امولسیون‌های آب و نفت ، ۱۳۹۰ ، دانشگاه علم و صنعت
 • استفاده از تثبیت سلولی در حذف زیستی ترکیبات نفتی ، ۱۳۹۱ ، دانشگاه علم و صنعت
 • کاربرد بیوراکتورهای هیبریدی در زیست سالم سازی آبهای آلوده ، ۱۳۹۲ ، دانشگاه علم و صنعت

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران کنترل فرآیندهای I و II
دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران مدلسازی و شبیه‌­سازی فرآیندها
دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران زمایشگاه کنترل فرآیندها
دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران آزمایشگاه عملیات واحد
دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی متابولیک
دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران طراحی راکتورهای بیوشیمیایی
دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران زیست­­ فن­اوری
دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران بیوشیمی عمومی
دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران آزمایشگاه تصفیه‌ آب‌های صنعتی

انتشارات

لطفا به صفحه گوگل اسکولار مراجعه نمایید.

۱.

keyboard_arrow_up